OMBRUKET

Et Askeladd-eventyr i nabolaget

Det startet som pop-up nabolagsmarked 4 dager i slutten av oktober. Siste dagen inviterte vi eiendomssjef Elisabeth Sverdrup Braaten (bildet) på besøk for å spørre om vi kunne fortsette. Hun kom, så og vi vant et hjerte for OMBRUKET, som er blitt navnet på stedet, i et hjørne av Ellingsrudåsen senter, i tomme OBOS-lokaler. Hun lovet at vi skulle få bruke lokalet gratis ut året. Så skulle vi snakkes om videre bruk.

Vi nevnte at vi ville søke OBOS GIR TILBAKE om å få lokalene til disposisjon, helst kostnadsfritt. Det var en annen del av OBOS, sa hun, og det hørtes ikke ut som de snakket så mye sammen.

Vi sendte en mail til alle OBOS-tilknyttede borettslag for å be om støtte til en felles søknad. I skrivende stund har 8 av 12 borettslag svart positivt!

Til OBOS-tilknyttede borettslag på Ellingsrud:
Skansen brl
Karilia brl
Karihaugen brl
Ellingsrudåsen brl
Karihaugen sameie
Frydenlund brl
Munkebekken brl
Ellingsrudjordet brl
Ellingsrudflaten brl
Østmarka boligsameie
Nordre Fjeldstad brl
Søndre Fjeldstad brl

Hei

Hensikten med denne fellesmailen til OBOS-borettslag på Ellingsrud er å be om deres støtte til en felles søknad om å få disponere ledige lokaler på Ellingsrudåsen senter via ordningen «OBOS gir tilbake» til borettslagene.

Som dere trolig er kjent med har vi en tid jobbet for å få istand et ombrukslokale på Ellingsrudåsen senter. Det har vært arrangert flere utendørs nabolagsmarkeder i området, i Frydenlund, på Fjeldstad og i Munkebekkenområdet. Vi laget pop-up ombrukslokale i tomme OBOS-lokaler under årets Ellingsruddag i juni og sist uke pop-up nabolagsmarked  i forbindelse med komprimatorbilhenting av avfall i flere borettslag. Det har vært vellykkede arrangementer som har vist behovet for en slik type møteplass, der folk kan gi og få ting de trenger, samles om aktiviteter som reparasjon, bytte og deling. Ikke minst er dette viktig i ei tid hvor mange sliter med dårligere økonomi. Det gir også gevinster for miljøet, lokalt og globalt.

Mange har uttrykt ønske om et permanent ombrukslokale på nærsenteret vårt. I årevis har minst ett eller flere lokaler stått tomme. OBOS Eiendom har lånt ut disse gratis for korte arrangementer. Nå har vi en dialog omkring et noe lengre perspektiv, foreløpig gratis bruk av hjørnelokalet der blomsterbutikken var fram til jul. Deretter kan det bli snakk om betaling av strømutgifter hvis det ikke melder seg andre leietakere.

Vi ønsker å søke om at OBOS stiller ledige lokaler til disposisjon for dette prosjektet via «OBOS gir tilbake» til borettslagene: https://www.obos.no/samfunnsansvar/gront-obos/millionstotte-til-miljoloft-i-obos-borettslag/

Vi faller inn under flere av angitte kriterier på nettsiden:

  • Tiltak knyttet til gjenbruk og/eller ombruk
  • Sosiale møteplasser
  • Andre tiltak som bedrer bomiljøet i borettslaget og er bra for klima, miljøet og sosialt samhold/liv mellom husene
  • Borettslag som ønsker å gå sammen for gjennomføring av felles tiltak

En konkret søknad framsettes i dette skjemaet. Vi kan søke under rubrikken «Samarbeidsprosjekt med andre borettslag». Et forslag til tekst i rubrikken «Informasjon om tiltaket» kan være:

«OBOS-tilknyttede borettslag på Ellingsrud ønsker å rette en felles henvendelse/søknad til «OBOS gir tilbake» om at ledige lokaler på Ellingsrudåsen senter stilles til disposisjon for etablering av et ombrukslokale. Lokaler har stått tomme over lang tid og nærsenteret er blitt tappet for liv og aktivitet. Det har vært arrangert pop-up ombrukslokale i ett lokale under årets Ellingsruddag i juni, og ett pop-up nabolagsmarked i forkant av høstens komprimatorbilhenting av avfall. Begge har vært svært vellykket og vist et behov for en slik møteplass, som favner alle aldre, fra baby til pensjonist, og inkluderer både lavinntektsfamilier og bedre økonomisk stilte. Her gis det mulighet for ungdom til å ta vakter og få referanse til CV som en start i arbeidslivet, samt gode holdninger til gjenbruk. Vi søker ikke om en sum penger, men at «OBOS gir tilbake» i form av disponible lokaler. Vi tenker at det å trekke nabolaget til nærsenteret gir vinn-vinn for andre virksomheter. Plass er det nok av på senteret, vi trenger liv og aktivitet for alle i nabolaget.»

Denne henvendelsen er for å sondere hvilke borettslag som vil stille seg bak en slik søknad. Det er mulig at det må søkes via ett borettslag, slik søknadsskjemaet antyder. Nå søker vi imidlertid ikke om en sum penger, men om tillatelse til å bruke ledige lokaler kostnadsfritt. Det vil støtte søknaden om vi kan vise til at flere borettslag stiller seg bak.

Styreleder i Skansen borettslag, Geir Hasse Hofsæth, er engasjert i saken og vil ta opp dette mer prinsipielt i møte med OBOS 1. november, der Daniel Siraj har bedt om innspill for økt engasjement.

Vi hører gjerne fra dere snarlig om dere vil støtte en slik søknad. Det er uavhengig av søknaden fint å få støtte til tiltaket med henblikk på våre videre drøftinger med OBOS Eiendom om bruk av lokalet.

Vennlig hilsen
Astrid Kjellevold og Bjørn E. Engstrøm
Klimanettverk Ellingsrud: Ellingsrud og Furuset menighet, Ellingsrudåsen frivilligsentral, Ellingsrud velforening, Naturvernforbundets lokale gruppe
Kontakt: Pioner8@frisurf.no tlf 41 32 39 69    

På innspillsmøtet med Daniel Siraj 1. november 2023 deltok 20 styreledere fra hele Oslo, og innspillet om OMBRUKET som eksempel på hva styreleder Geir og mange i nabolaget ønsker av aktivitet på et tomt og dødt nærsenter var det eneste skriftlige som ble leverte til konsernsjefen og hans medarbeidere. Vi har senere fått høre at saken blir tatt hånd om av det som kalles “OBOS samfunnsarena”, og har et navn vi vil kontakte.

Det hyggeligste var svaret fra eget borettslag:
Styret i Frydenlund synes tiltaket vedrørende ombrukslokale er en berikelse for miljøet her på Ellingsrudåsen. Styret støtter en søknad til Obos om bruk av lokaler på senteret.

Mens vi venter på avklaring om bruk av lokaler, hygger vi oss med de faste åpningsdagene hver torsdag fra 15-17.30 fram til jul. Vi samler på gledesfylte og rørende Askeladdhistorier. SÅ mye glede av å gi bort, finne ting man trenger eller ønsker seg, og møter mellom giver og mottaker har jeg vel aldri opplevd. Det er som et lite eventyr, om ASKELADDENE i nabolaget. “Jeg fant, jeg fant” og “hva har du i skreppa” blir levende hver gang vi møtes.

Som Heidi, en av vaktene og “kjernegruppa” vår sa nylig: “Det å være på Ombruket, og møte så mange positive folk, så mange fine menneskemøter, det gir meg masse energi. Jeg blir så glad av det!”

Foto: BU-leder Mari Morken på besøk med leker og kosedyr. Over 300 var innom de første 4 dagene.

Bli med videre på eventyr i nabolaget!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *