Litteratur

Aktuell litteratur om helse og positiv aldring

Myter om aldring

En av bøkene som ble anbefalt for meg da jeg kontaktet kompetansesenteret Aldring og Helse var Linn-Heidi Lundes “Myter om aldring”. Slik beskrives boka fra forlaget: “Seiglivede myter om ensidig forfall og svekkelse i alderdommen virker begrensende på eldre menneskers livsutfoldelse og kan bidra til forringet helse og livskvalitet. Å betrakte og behandle eldre mennesker …

Myter om aldring Les mer »

Bibliotekarer som gode hjelpere

Ringte til kompetansesenteret “Aldring og helse” sin bibliotektjeneste. Bibliotekarer er et funn når man trenger veivisere inn i kunnskapens verden! Hun sendte kort tid etter lenker til interessante artikler og miljøer – og skal sende et par bøker. Lenkene deler jeg her: Gode historier fra levd liv var sterke og rørende å lese. Aldringsfestivalen “Siste …

Bibliotekarer som gode hjelpere Les mer »