HVORDAN SKAPE LIV OG AKTIVITET PÅ ELLINGSRUDÅSEN TORG OG I LOKALENE RUNDT?

I forrige post delte jeg et personlig historisk tilbakeblikk fra Ellingsrud. Tomme lokaler på senteret førte til uro og utrygghet på 1990-tallet. Da fikk vi frivilligsentral, velforening og gode samarbeidsstrukturer. Historien gjentar seg, nå er det igjen tomme lokaler og uro på senteret. Jeg ønsker meg et bærekraftsenter for nabolaget.

Ombruket møter OBOS Samfunnsarena

Vårt første møte med OBOS Samfunnsarena på OMBRUKET 5. desember 2023. Fra venstre Astrid og Bjørn fra Klimanettverket/OMBRUKET, Kent Olav og Halvor fra OBOS, Geir fra Skansen borettslag, Heidi fra OMBRUKET. Kristine, også fra OMBRUKET, tok bildet.

Etter to pop-up ombrukslokaler på Ellingsrudåsen senter så vi at det var et potensiale for et permanent ombrukslokale, og søkte “OBOS gir tilbake” om å få bruke lokalene videre, helst kostnadsfritt. Søknaden ble sendt med støtte fra de fleste OBOS-borettslagene på Ellingsrud (9 av 11). Vi fikk først bli til jul. Så til påske. Men det viktigste og mest spennende var at søknaden førte til en kontakt med Kent Olav Nordby, daglig leder i OBOS Samfunnsarena – et nytt OBOS-selskap med fokus på samfunnsnyttige tiltak og nabolagsutvikling. Vi fant umiddelbart tonen under vårt første møte 5. desember 2023. Referat fra møtet kan du lese her.

Møte med bydel Alna

Før dette hadde vi hatt møte med bydel Alna ved Halvor Voldstad og Sahar Ahzami. Vi spurte om vi kunne bli en “filial” av Lindeberglokalet og sambruke noen av deres tjenester. Vi fikk til svar at da måtte vi prioriteres politisk, på linje med Lindeberg og Trosterud, som begge har fått områdeløft og blitt prioritert for ulike typer støtte. Referat fra dette møtet kan du lese her.

Pådrivsamling og innsiktsarbeid

Bydelen ville gjerne samarbeide om et “innsiktsarbeid” som de kalte det, med blant annet digitale innspill via nettsiden alnainvolverer.no. Vi fra Ombruket ble invitert sammen med OBOS og Pådriv Oslo til et møte 4. januar 2024 for å legge en plan videre. Her er referat fra dette møtet.

Pådriv Oslo påtok seg jobben med å organisere en workshop eller Pådrivsamling som de kaller det. Denne ble avholdt på Forandringshuset Ellingsrud torsdag 14. mars 2024. Det var vel 60 påmeldte samt at hele AU med 10 av bydelens politikere la sitt møte samme dag til Forandringshuset og deltok på starten av møtet. BU-leder Mari Morken ønsket velkommen.

Jeg holdt et innlegg på vegne av oss i Ombruket og flere lokale aktører. Det kan leses her.

Klikk her for å lese referat i Akers avis Groruddalen fra Pådrivsamlingen 14. mars 2024.

Noen bilder fra arrangementet (klikk på bildene for full størrelse).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *