Mindre avfall og mer gjenvinning?

Klimanettverk Ellingsrud og Ellingsrud velforening arrangerte et stort åpent møte på Ellingsrud onsdag 30. august 2023 om hva vi kan gjøre for hindre avfall og oppnå mer ombruk og gjenvinning. Både Oslo kommune og en privat aktør deltok på møtet som samlet nesten full sal i Forandringshuset i Ellingsrud kirke. Målgruppe for møtet var borettslag, boligsameier og andre interesserte.

Kort oppsummering som ble trykket i Akers avis Groruddalen (klikk på lenken under for bedre lesbarhet):

Referat fra møtet som ble sendt deltakere i etterkant kan du lese her (klikk på lenken under for bedre lesbarhet):

 
Veiledning sendt alle borettslagene etter møtet:

Før møtet gjorde vi en spørreundersøkelse til alle borettslagene på Ellingsrud (15). Dette var spørsmålene vi stilte:

Hva slags ordning har borettslaget/sameiet i dag for grovavfall? (container/komprimator/andre løsninger?)
Hvis dere benytter private aktører til avfallsinnsamling, hvilket firma brukes?
Hvor ofte samles slikt avfall i deres borettslag/sameie?
Har dere tall for mengde avfall (vekt) og kostnad pr/henting? (trolig oppgitt på faktura)
Er det spesielle utfordringer med dagens avfallsløsning som dere ønsker skal tas opp?

Svarene fra spørreundersøkelsen:

11 av 15 svarte
7 bruker komprimatorbil, 4 bruker containere
4 benytter Vaktmesterkompaniet, ellers benyttes Franzefoss, Ragn Sells, Norsk Gjenvinning og Løvås transport
Få har svart på vekt/kostnad, tallene varierer fra kr 5.000 til over 100.000 pr gang, avhengig av borettslagets størrelse og straffegebyrer for feilsortert avfall
8 har svart 2 g/pr, 3 har bare om våren
6 har svart at det er store utfordringer med søppelmengde og dårlig sortering. 2 vaktmestere har anbefalt sine styrer å slutte med tilbud om komprimatorhenting. 2 har svart at det fungerer bra (mindre rekkehusområder).

Hva gjør de der det fungerer bra? Kan vi lære noe?

De gir detaljert info om hva som kan/ikke kan kastes
De informerer om hva som gir tilleggsgebyr
De kombinerer med dugnad
Miljøutvalget er tilstede og deler ut oppgaver, søppelsekker, engangshansker
Beboerne må selv være med å kaste avfallet sitt i komprimatorbilen
Samling med noe å spise og gaver til barna etterpå

Hva videre?

Vi jobber videre sammen med Naturvernforbundet og innledere på møtet om en mer generell veileder til borettslag og sameier om avfallshåndtering. Kriterier for godkjenning av privataktører bør også adresseres. Komprimatorbil anbefales ikke pga lav gjenvinningsgrad. Dette kan løftes av Naturvernforbundet sentralt. Lokalt jobber vi med å bedre rutiner for avfallshåndtering i samarbeid med eget og andre borettslag. Parallelt jobber vi videre for å få et permanent ombrukslokale på Ellingsrudåsen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *