Å være pårørende når en ektefelle blir syk. Svar fra pasientombudet

Det tok tid. Faktisk et år. Men Pasientombudet besvarte etter to purringer spørsmålet knyttet til Rebekkas innlegg om heimen som ble pre- og posthospital da ektefellen ble syk. Her er svaret: God informasjon og kommunikasjon er en forutsetning for god pasientsikkerhet. Så selvfølgelig, men likevel så vanskelig. I 2022 mottok Pasient- og brukerombudet i Oslo …

Å være pårørende når en ektefelle blir syk. Svar fra pasientombudet Les mer »

Ombrukslokale på Ellingsrud – fra pop-up til permanent tilbud?

Klimanettverk Ellingsrud er i sving igjen etter korona. Nå har vi fokus på ombruk og har begynt å tenke hvordan vi kan løfte en sak som ble fremmet allerede i 2018, da Ellingsrud søkte om områdeløft. Da kalte vi det “fiksekafe med arbeidstrening“. Ellingsrud fikk dessverre avslag på søknad om områdeløft. Siden da er Ellingsrudåsen …

Ombrukslokale på Ellingsrud – fra pop-up til permanent tilbud? Les mer »

Ombruk – et eksempel fra Ellingsrud

Nylig arrangerte Ellingsrud velforening sin årlige nærmiljøkonferanse. Temaet iår var frivillighet – i anledning Frivillighetens år 2022. Jeg var invitert til å holde et innlegg som lokal representant for Naturvernforbundet og Klimanettverk Ellingsrud. Nedenfor kan du se presentasjonen, som tar et tilbakeblikk på hva vi har holdt på med lokalt siden Klimanettverket ble dannet, via …

Ombruk – et eksempel fra Ellingsrud Les mer »

Hjem til jul

Dette er mitt bidrag til antologien “Øyeblikk” og er en historie basert på en virkelig hendelse i livet mitt.

Politiske vinnersaker i Groruddalen

Innspill til Oslo MDGs programutkast for 2023-2027 Naturkriseplan, bydelsbonde i hver bydel og restaurering av husmannsplassen “Enga” som portal inn i Østmarka På et møte om byutvikling i regi av Oslo MDG nylig etterlyste jeg vinnersaker for Groruddalen. Saker som økte bompenger, Fornebubanen og Småhusplanen oppfattes som enten negative eller irrelevante for oss som bor …

Politiske vinnersaker i Groruddalen Les mer »